wz

Seznam děl Josefa Suka

Seznam děl podle druhů

(1) Orchestrální skladby

Smyčcový orchestr
 • Fantazie d moll, JSKat 2, 1888. Premiéra 1940 Praha. 1. vyd. Edition Continental, Praha 1938 (partitura a hlasy, s klavírem ad lib., doplněným vydavatelem).
 • Smuteční pochod c moll, JSKat 3, 1889, revize 1934. Premiéra 1935 Praha (pohřeb skladatele). 1. vyd. Hudební matice umělecké besedy, Praha 1937 (partitura a hlasy).
 • Serenáda Es dur, op. 6, JSKat 21, 1892, dvojice sólových houslí v závěru 3. věty doplněna 1912. Premiéra 1893 Tábor (1. a 2. věta), 1894 Praha (kompletně), 1912 Vídeň (konečná verze). 1. vyd. Nikolaus Simrock, Berlin 1896 (partitura a hlasy), Nikolaus Simrock, Berlin 1896 (úprava pro klavír na 4 ruce, autor J. Spengel), 1. vyd. konečné verze Nikolaus Simrock, Berlin (dotisky k 1. vyd.).
 • Ella-polka, JSKat 58, 1909, instrumentace 1935 (úprava klavírní skladby z cyklu Epizody). Premiéra orchestrální verze 1935 Křečovice. 1. vyd. Editio Bärenreiter, Praha 2005 (partitura a hlasy).
 • Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35a, JSKat 69, 1914 (též pro smyčcové kvarteto). Premiéra orchestrální verze 1914 Praha. 1. vyd. František Augustin Urbánek, Praha 1914 (obě verze, partitura a hlasy).
Jednověté skladby pro velký orchestr
 • Dramatická ouvertura a moll, op. 4, JSKat 8, 1891-1892. Premiéra 1892 Praha. 1. vyd. Český hudební fond, Praha 1956 (partitura), Mojmír Urbánek, Praha – Leipzig 1907 (úprava pro klavír na 4 ruce od autora).
 • Pohádka zimního večera, předehra podle W. Shakespeara, op. 9, JSKat 29, 1894, revize 1915, 1918 a 1926. Premiéra konečné verze 1926 Praha. 1. vyd. Hudební matice, Praha 1950 (partitura).
 • Fantazie g moll pro housle a orchestr, op. 24, JSKat 52, 1902-1903. Premiéra 1904 Praha. 1. vyd. Nikolaus Simrock, Berlin 1905 (partitura a hlasy), Nikolaus Simrock, Berlin 1905 (úprava pro housle a klavír, autor Josef Jiránek).
 • Fantastické scherzo (Scherzo fantastique), g moll, op. 25, JSKat 53, 1902-1903. Premiéra 1905 Praha. 1. vyd. Breitkopf & Härtel, Leipzig 1905 (partitura a hlasy), Breitkopf & Härtel, Leipzig 1905 (úprava pro klavír na 4 ruce, autor Josef Jiránek).
 • Praga, op. 26, JSKat 54, 1904. Premiéra 1904 Plzeň. 1. vyd. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění Praha 1953 (partitura), Mojmír Urbánek, Praha 1905 (úprava pro klavír na 4 ruce od autora).
 • Zrání, op. 34, JSKat 70, 1912-1917. Premiéra 1918 Praha, 1. vyd. Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1924 (partitura).
 • V nový život, slavnostní pochod sokolský C dur, op. 35c, JSKat 73, 1919-1920. Premiéra 1920 Praha. 1. vyd. Umělecká beseda, Praha 1948 (partitura se sborem ad lib. od Jaroslava Křičky, úprava pro klavír na 4 ruce), Československá Obec Sokolská, Praha 1921 (úprava pro klavír na 4 ruce, autor R. Veselý).
 • Legenda o mrtvých vítězích, tryzna, op. 35b, JSKat 76, 1919-1920. Premiéra 1924 Praha, 1. vyd. Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1937.
Vícevěté skladby pro velký orchestr
 • Symfonie E dur, op. 14, JSKat 40, 1897-1899. Premiéra 1899 Praha. 1. vyd. Nikolaus Simrock, Berlin 1900 (partitura a hlasy), Nikolaus Simrock, Berlin 1900 (úprava pro klavír na 4 ruce, autor V. Zemánek).
 • Pohádka, suita na motivy scénické hudby k Radúzovi a Mahuleně, op. 16, JSKat 43, 1899-1900. Premiéra 1901 Praha. 1. vyd. Nikolaus Simrock, Berlin 1901 (partitura a hlasy), Nikolaus Simrock, Berlin 1901 (úprava pro klavír na 4 ruce, autor Oskar Nedbal).
 • Asrael, symfonie c moll, op. 27, JSKat 55, 1905-1906. Premiéra 1907 Praha. 1. vyd. Breitkopf & Härtel, Leipzig 1907 (partitura a hlasy), Breitkopf & Härtel, Leipzig 1912 (úprava pro klavír na 4 ruce, autor R. Veselý).
 • Pohádka léta, hudební báseň o pěti větách, op. 29, JSKat 57, 1907-1909. Premiéra 1909 Praha. 1. vyd. Universal Edition, Wien - Leipzig 1910 (partitura), Universal Edition, Wien - Leipzig 1910 (úprava pro klavír na 4 ruce, autor R. Veselý).

(2) Vokálně-orchestrální (koncertní)

 • Křečovická mše B dur pro sbor, smyčcový orchestr a varhany, 1888-1889, revize 1931. Původní verze: novodobá premiéra 2005 Křečovice. Konečná verze: premiéra 1932 Praha; 1. vyd. Mojmír Urbánek, Praha 1933 (pouze sborové hlasy).
 • Pět obrazů z hudby k legendě Pod jabloní, pro alt, sbor, varhany a orchestr, op. 20, 1900-1901, sestaveno 1911-1912. Premiéra 1912 Praha. 1. vyd. Nikolaus Simrock, Berlin 1912 (úprava pro alt, smíšený sbor, klavír na 4 ruce a harmonium ad lib., autor R. Veselý).
 • [V nový život, slavnostní pochod sokolský (verze se sborem na text Petra Křičky, hlasy přikomponoval Jaroslav Křička - k triu 1930, k celé skladbě 1934), op. 35c, 1919-1920. Premiéra 1931 Praha (se sborem jen v triu), 1937 Praha (se sborem v celé skladbě). 1. vyd. Umělecká beseda, Praha 1948.]
 • Epilog, symfonická skladba pro soprán, baryton, bas, velký a malý smíšený sbor a orchestr, op. 37, 1920-1929, konečná verze 1933. Premiéra 1933 Praha. 1. vyd. Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1939.
 • [Pod Blaníkem, pochod selské jízdy (v instrumentaci J. Kalaše se sborem ad libitum na text skladatele), 1932. Premiéra 1934 Praha.]

(3) Scénická hudba

 • Radúz a Mahulena, scénická hudba k dramatické pohádce Julia Zeyera, op. 13, 1897-1898, revize 1907 a 1912. Premiéra 1898 Praha, premiéra konečné verze 1914 Praha. 1. vyd. Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1912 (klavírní výtah, autor R. Veselý), DILIA, Praha 1963 (partitura a provozovací materiál).
 • Pod jabloní, scénická hudba k dramatické legendě Julia Zeyera, op. 20, 1900-1901, revize 1911 a 1915. Premiéra 1902 Praha. 1. vyd. – Meziaktní hudba a píseň Danice (autorova úprava písně Ty řeko modrá pro zpěv a klavír): Hudební příloha Zlaté Prahy, 1903, roč. 7, č. 2. Premiéra konečné verze 1934 Praha; 1. vyd. Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1945 (klavírní výtah, autor K. Šolc), DILIA, Praha (nedatováno, opis partitury pro provozování).

(4) Klavírní tvorba

Cykly a suity
 • [Drei Lieder ohne Worte, 1891, zrušený cyklus - č. 3 přešlo do op. 7, č. 1 a 2 viz Samostatné kusy.]
 • Klavírní skladby, op. 7, 1891-1893. Premiéry: č. 1, 2, 3, 4 a 6 ?, č. 5 1893 Praha, kompletně 1918 Praha. 1. vyd.: č. 4, 5, 6 František Augustin Urbánek, Praha 1892, kompletně František Augustin Urbánek, Praha 1894.
 • Nálady, op. 10, 1894-1895. Premiéra 1898 Praha. 1. vyd. Nikolaus Simrock, Berlin 1896.
 • Klavírní skladby, op. 12, 1895-1896. Premiéry: č. 3 1898 Praha, kompletně ?. 1. vyd.: č. 1 in Hudební květy, roč. 1, č. 3, Praha 1896, kompletně Nikolaus Simrock, Berlin 1896.
 • Suita, op. 21, 1900 (původně Sonatina g moll, op. 13, 1897)
 • Jaro, op. 22a, 1902. Premiéra 1905 Praha. 1. vyd. Mojmír Urbánek, Praha 1902.
 • Letní dojmy, op. 22b, 1902. Premiéra 1905, Berlín. 1. vyd. Mojmír Urbánek, Praha 1903.
 • O matince, "Prosté klavírní skladby svému synáčkovi", op. 28, 1907. Premiéra 1910 Praha. 1. vyd.: č. 1 – 4 v hudebních přílohách týdeníku Zlatá Praha, roč. 12, č. 1 – 4, 1908, kompletně Jan Otto, Praha, nedatováno (1908?).
 • Životem a snem, op. 30, 1909. Premiéra 1910 Praha. 1. vyd. Breitkopf & Härtel, Leipzig 1909. Kritické vyd. Bärenreiter Urtext, Praha 2015 (editor J. Gabrielová).
 • Ukolébavky, op. 33, 1910-1912. Premiéra 1914 Praha. 1. vyd. Nikolaus Simrock, Berlin – Leipzig, 1914.
 • Epizody (Andante 1897, Ella-polka 1909, Lístek do památníku 1918, O Štědrém dni 1923; Ella-polka též v úpravě pro smyčcový orchestr). Premiéry: č. 1 1923 Praha v rámci provedení níže uvedené Sonatiny, č. 2 1935 Křečovice, č. 3 a 4 1924 Praha. 1. vyd.: č. 2 – příloha Hudební revue, roč. 7, 1913-1914, Praha, kompletně – Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1924.
Samostatné kusy
 • Lístek do památníku (původně č. 1 z cyklu Drei Lieder ohne Worte), 1891. Premiéra ?. 1. vyd. Dvě klavírní skladby (název od editora, společně se Sněním), Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1936.
 • Snění (původně č. 2 z cyklu Drei Lieder ohne Worte), 1891. Premiéra ?. 1. vyd. Dvě klavírní skladby (název od editora, společně s Lístkem do památníku z roku 1891), Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1936.
 • Fantaisie-polonaise C dur, op. 5, 1892. Premiéra 1892 Náchod. 1. vyd. František Augustin Urbánek, Praha 1893.
 • Capriccietto G dur, 1893. Premiéra ?. 1. vyd. Tři klavírní skladby (název od editora, společně s Lístkem do památníku z roku 1895 a Bagatelou), Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1943.
 • Humoreska C dur, 1894. Premiéra ?. 1. vyd. Paul Neldner, Riga (nedatováno).
 • Lístek do památníku F dur, 1895
 • Vesnická serenáda F dur, 1897
 • Bagatela G dur, 1898
 • Psina španělská, 1909
 • O přátelství, Ges dur, op. 36, 1920
Z dětství
 • [Polka G dur, původně pro housle, pro klavír upravil Sukův otec; 1882]
 • Sonáta C dur, 1883
 • Ouvertura d moll, 1885
 • Skladba B dur, 1886?
 • Skladba G dur, 1886-7?
 • Polonaise c moll, 1886-7?
 • Jindřichohradecký cyklus, 1886-1887

(5) Komorní skladby

Sólový nástroj s klavírem
 • Balada d moll pro housle a klavír, 1890
 • Balada d moll pro violoncello a klavír, op. 3, č. 1, 1890
 • Serenáda A dur pro violoncello a klavír, op. 3, č. 2, 1896
 • Čtyři skladby pro housle a klavír, op. 17, 1900
 • Menuet pro housle a klavír, 1919?
Klavírní trio, kvarteto a kvinteto
 • Klavírní trio c moll (Petit trio), op. 2, 1889, revize 1890-1891
 • Klavírní kvartet a moll, op. 1, 1891
 • Klavírní kvintet g moll, op. 8, 1893, revize 1915
 • Elegie (pod dojmem Zeyerova Vyšehradu) pro klavírní trio, op. 23, 1902 (též pro větší soubor – viz Ostatní soubory)
Smyčcové kvarteto
 • Smyčcový kvartet d moll, 1888
 • Barkarola B dur (2. věta ze Smyčcového kvartetu d moll, 1923 revidována pro samostatné provádění)
 • Balada d moll, 1890
 • Smyčcový kvartet č. 1 B dur, op. 11, 1896
 • Menuet G dur, úprava Menuetu ze Sonatiny g moll pro klavír, 1900?
 • Smyčcový kvartet č. 2, op. 31, 1910-1911
 • Meditace na staročeský chorál Svatý Václave (též pro smyčcový orchestr) op. 35a, 1914
 • Kvartetní věta B dur – Allegro giocoso, přepracované finále Smyčcového kvartetu č. 1 B dur, 1915
Ostatní soubory
 • Melodie pro dvoje housle, 1893
 • Elegie (pod dojmem Zeyerova Vyšehradu) pro housle, violoncello, smyčcové kvarteto, harmonium a harfu, op. 23, 1902 (harfu doplnil Klement Slavický; též pro klavírní trio)
 • Bagatela „S kyticí v ruce“ pro flétnu, housle a klavír, 1917
 • Sousedská čili „žádný hněv a žádná rvačka“, pro pět houslí, kontrabas, činely, triangl, malý a velký buben, 1935
Z dětství
 • Polka G dur pro housle, 1882; též v klavírní úpravě Sukova otce

(6) Vokální skladby

Písně
 • Noc byla krásná, na slova V. Hálka, pro hlas a klavír, 1891
 • Ukolébavka, na slova B. Mühlsteinové, pro dětský hlas a klavír, 1891
 • Mé ženě!, na slova J. V. Sládka, pro hlas a klavír, 1902
Sbory
 • Nechte cizích, mluvte vlastní řečí, mužský sbor na slova J. Kollára, 1896
 • Deset zpěvů pro ženský sbor a klavír na čtyři ruce na slovanské lidové texty, op. 15, 1899
 • Čtyři zpěvy pro mužský sbor na slova srbských lidových písní, op. 18, 1900
 • Tři zpěvy pro smíšený sbor, s průvodem klavíru ad libitum, op. 19, 1900
 • Mužské sbory na slova lidové poezie, op. 32, 1911-1912
 • Pozdrav žákům na Slovensko, dětský sbor/dvojhlas s průvodem houslí, na vlastní text, 1921
Jiné
 • Pod Blaníkem, pochod pro klavír na čtyři ruce, hlas a trubku, 1932 (na vlastní text, též v úpravě pro sbor a orchestr)

(7) Bez nástrojového určení

 • Fuga c moll [1], 1890
 • Fuga c moll [2], 1890

Zdroje


info@josefsuk.czweb.org, © Tereza Dítětová a Jan Charypar, 2009-2019