wz

Seznam děl Josefa Suka

Seznam děl podle druhů

(1) Orchestrální skladby

Smyčcový orchestr
 • Fantazie d moll, 1888
 • Smuteční pochod c moll, 1889, revize 1934
 • Serenáda Es dur, op. 6, 1892
 • Ella-polka, 1909, instrumentace 1935 (úprava klavírní skladby z cyklu Epizody)
 • Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35a, 1914 (též pro smyčcové kvarteto)
Ouvertury
 • Dramatická ouvertura a moll, op. 4, 1891-1892
 • Pohádka zimního večera, předehra podle W. Shakespeara, op. 9, 1894, revize 1915 a 1926
Symfonické básně
 • Praga, op. 26, 1904
 • Pohádka léta, hudební báseň o pěti větách, op. 29, 1907-1909
 • Zrání, op. 34, 1912-1917
Symfonie
 • Symfonie E dur, op. 14, 1897-1899
 • Asrael, symfonie c moll, op. 27, 1905-1906
Suita
 • Pohádka, suita na motivy scénické hudby k Radúzovi a Mahuleně, op. 16, 1899-1900
Housle a orchestr
 • Fantazie g moll, op. 24, 1902-1903
Ostatní
 • Fantastické scherzo (Scherzo fantastique), g moll, op. 25, 1902-1903
 • Legenda o mrtvých vítězích, tryzna, op. 35b, 1919-1920
 • V nový život, slavnostní pochod sokolský C dur, op. 35c, 1919-1920

(2) Vokálně-orchestrální

 • Křečovická mše B dur pro sbor, smyčcový orchestr a varhany, 1888-1889, revize 1931
 • Pět obrazů z hudby k legendě Pod jabloní, pro alt, sbor, varhany a orchestr, op. 20, 1900-1901, sestaveno 1911-1912
 • V nový život, slavnostní pochod sokolský (verze se sborem na text Petra Křičky, hlasy přikomponoval Jaroslav Křička), op. 35c, 1919-1920
 • Epilog, symfonická skladba pro soprán, baryton, bas, velký a malý smíšený sbor a orchestr, op. 37, 1920-1929, konečná verze 1933
 • Pod Blaníkem, pochod selské jízdy (v instrumentaci J. Kalaše se sborem ad libitum), 1932

(3) Scénická hudba

 • Radúz a Mahulena, scénická hudba k dramatické pohádce Julia Zeyera, op. 13, 1897-1898, revize 1907 a 1912
 • Pod jabloní, scénická hudba k dramatické legendě Julia Zeyera, op. 20, 1900-1901, revize 1911 a 1915

(4) Klavírní tvorba

Klavírní cykly
 • [Tři písně beze slov, 1891, zrušený cyklus - č. 3 přešlo do op. 7, č. 1 a 2 viz Samostatné kusy]
 • Klavírní skladby, op. 7, 1891-1893
 • Nálady, op. 10, 1894-1895
 • Klavírní skladby, op. 12, 1895-1896
 • Jaro, op. 22a, 1902
 • Letní dojmy, op. 22b, 1902
 • O matince, op. 28, 1907
 • Životem a snem, op. 30, 1909
 • Ukolébavky, op. 33, 1910-1912
 • Epizody (Andante 1897, Ella-polka 1909, Lístek do památníku 1918, O Štědrém dni 1923; Ella-polka též v úpravě pro smyčcový orchestr)
Samostatné kusy
 • Lístek do památníku (původně č. 1 z Tří písní beze slov), 1891
 • Snění (původně č. 2 z Tří písní beze slov), 1891
 • Fantazie-polonéza C dur, op. 5, 1892
 • Capriccietto G dur, 1893
 • Humoreska C dur, 1894
 • Lístek do památníku F dur, 1895
 • Vesnická serenáda F dur, 1897
 • Bagatela G dur, 1898
 • Psina španělská, 1909
 • O přátelství, Ges dur, op. 36, 1920
Suita
 • Suita, op. 21, 1900 (původně Sonatina g moll, op. 13, 1897)
Z dětství
 • [Polka G dur, původně pro housle, pro klavír upravil Sukův otec; 1882]
 • Sonáta C dur, 1883
 • Ouvertura d moll, 1885
 • Skladba B dur, 1886?
 • Skladba G dur, 1886-7?
 • Polonaise c moll, 1886-7?
 • Jindřichohradecký cyklus, 1886-1887

(5) Komorní skladby

Housle a klavír
 • Balada d moll, 1890
 • Čtyři skladby pro housle a klavír, op. 17, 1900
 • Menuet, 1919?
Violoncello a klavír
 • Balada d moll, op. 3 č. 1, 1890
 • Serenáda A dur, op. 3 č. 2, 1896
Klavírní trio
 • Klavírní trio c moll (Petit trio), op. 2, 1889, revize 1890-1891
 • Elegie (pod dojmem Zeyerova Vyšehradu), op. 23, 1902 (též pro větší soubor – viz Ostatní soubory)
Smyčcové kvarteto
 • Smyčcový kvartet d moll, 1888
 • Barkarola B dur (2. věta ze Smyčcového kvartetu d moll, 1923 revidována pro samostatné provádění)
 • Balada d moll, 1890
 • Smyčcový kvartet č. 1 B dur, op. 11, 1896
 • Menuet G dur, úprava Menuetu ze Sonatiny g moll pro klavír, 1900?
 • Smyčcový kvartet č. 2, op. 31, 1910-1911
 • Meditace na staročeský chorál Svatý Václave (též pro smyčcový orchestr) op. 35a, 1914
 • Kvartetní věta B dur – Allegro giocoso, přepracované finále Smyčcového kvartetu č. 1 B dur, 1915
Klavírní kvarteto
 • Klavírní kvartet a moll, op. 1, 1891
Klavírní kvinteto
 • Klavírní kvintet g moll, op. 8, 1893, revize 1915
Ostatní soubory
 • Melodie pro dvoje housle, 1893
 • Elegie (pod dojmem Zeyerova Vyšehradu) pro housle, violoncello, smyčcové kvarteto, harmonium a harfu, op. 23, 1902 (harfu doplnil Klement Slavický; též pro klavírní trio)
 • Bagatela „S kyticí v ruce“ pro flétnu, housle a klavír, 1917
 • Sousedská čili „žádný hněv a žádná rvačka“, pro pět houslí, kontrabas, činely, triangl, malý a velký buben, 1935
Z dětství
 • Polka G dur pro housle, 1882; též v klavírní úpravě Sukova otce

(6) Vokální skladby

Písně
 • Noc byla krásná, na slova V. Hálka, pro hlas a klavír, 1891
 • Ukolébavka, na slova B. Mühlsteinové, pro dětský hlas a klavír, 1891
 • Mé ženě!, na slova J. V. Sládka, pro hlas a klavír, 1902
Sbory
 • Nechte cizích, mluvte vlastní řečí, mužský sbor na slova J. Kollára, 1896
 • Deset zpěvů pro ženský sbor a klavír na čtyři ruce na slovanské lidové texty, op. 15, 1899
 • Čtyři zpěvy pro mužský sbor na slova srbských lidových písní, op. 18, 1900
 • Tři zpěvy pro smíšený sbor, s průvodem klavíru ad libitum, op. 19, 1900
 • Mužské sbory na slova lidové poezie, op. 32, 1911-1912
 • Pozdrav žákům na Slovensko, dětský sbor/dvojhlas s průvodem houslí, na vlastní text, 1921
Jiné
 • Pod Blaníkem, pochod pro klavír na čtyři ruce, hlas a trubku, 1932 (též v úpravě pro sbor a orchestr)

(7) Bez nástrojového určení

 • Fuga c moll [1], 1890
 • Fuga c moll [2], 1890

Zdroje


info@josefsuk.czweb.org, autoři: Jan Charypar (text), Tereza Dítětová (webdesign), ©2009-2019