Smuteční pochod c moll

(1) Základní údaje

  • Opusové číslo:
  • Katalogové číslo (Nouza - Nový): JSKat 3, definitivní verze JSKat 3b
  • Rok vzniku: 1889, revize 1934
  • Obsazení: smyčcový orchestr
  • Základní tónina: c moll
  • Premiéra: 1935, Praha (pohřeb skladatele)
  • 1. vydání: Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1937 (partitura a hlasy)

(2) Okolnosti vzniku

Smuteční pochod c moll napsal patnáctiletý Suk po nějakém nezdaru a v žertu jej věnoval sám sobě. Na autografu se dochovala jeho poznámka: psáno v roce 1889 a věnováno panu Josefu Sukovi, konservatoristovi v Praze. Koncem života, kdy se vracel k některým svým nejranějším skladbám, jej podrobil revizi. Na autografu je jeho vlastnoruční přípis: pro provozování opraveno 2/11 34 v Křečovicích. Václav Talich tuto skladbu skutečně provedl na Sukově pohřbu, jak je opět dopsáno do autografu: provozováno poprvé 3.6.35 v Pantheonu Národního Musea při rozloučení Josefa Suka s Prahou. Václav Talich.


info@josefsuk.czweb.org, © Tereza Dítětová a Jan Charypar, 2009 –