Odkazy a literatura

(1) Ke zhlédnutí a poslechu

(2) Užitečné odkazy

(3) Literatura

(1) Slovníková hesla (výběr; chronologicky)

(2) Životopisné a souborné práce o Sukovi (chronologicky)

(3) Analytické a estetické monografie

(4) Vybrané publikace na souvisící téma

(5) Katalogy, bibliografie, ikonografie

(6) Korespondence, projevy, vzpomínky

(7) Sukovské sborníky a periodika (chronologicky)

(8) Studie, články, diplomové a disertační práce (výběr)

(9) České kvarteto


jan.charypar@gmail.com, © Tereza Dítětová a Jan Charypar, 2009 –