Klavírní trio c moll

(1) Základní údaje

  • Název v 1. vydání: Petit trio
  • Opusové číslo: 2
  • Katalogové číslo (Nouza - Nový): JSKat 5
  • Roky vzniku: 1889, přepracováno 1890 a 1891
  • Obsazení: housle, violoncello, klavír
  • Základní tónina: c moll
  • Věty (definitivní verze): 1. Allegro, 2. Andante, 3. Vivace
  • Durata (definitivní verze): cca 16 min
  • Premiéra: 15. 1. 1891, Praha (2. verze), 30. 4. 1892, Praha (definitivní verze)
  • 1. vydání: Mojmír Urbánek, Praha, ©1907

(2) Okolnosti vzniku

Klavírní trio c moll napsal Suk jako student pražské konzervatoře ještě před vstupem do kompoziční třídy Karla Steckera, původně jako čtyřvětou skladbu, která měla 3. větu Scherzo a 4. větu Allegro assai. Zkomponoval ji pro provedení v rodině pražského lékaře dr. H. Hersche, u něhož tehdy hrával a jemuž je také věnována. Herschova dcera hrála na klavír a on sám na violu nebo violoncello, Suk proto v prvním autografu počítal s alternativním užitím violy (v dalších už psal part jen ve violoncellové verzi). Za studia u Steckera skladbu přepracoval a patrně již v této verzi vypustil Scherzo. Veřejně byla uvedena na konzervatoři roku 1891 na I. hudebním večeru chovanců skladatelů. Za studia u Dvořáka dílo opět přepracoval a v této podobě mělo premiéru na Královských Vinohradech na koncertě zpěváckého spolku Harmonie. Během jednání o prvním vydání požádal Suk roku 1906 dopisem nakladatele Mojmíra Urbánka, aby uvedl název Malé trio, který (píše Suk) vysvětlí vše, protože pod slovem Trio představují si všichni veliké dílo. Urbánek dílo vydal roku 1907 pod názvem Petit trio. Nakladatel druhého vydání z roku 1974, Supraphon, Sukovo upřesnění názvu nereflektoval, protože dotyčný dopis neznal, a vydal dílo jako Trio.


info@josefsuk.czweb.org, © Tereza Dítětová a Jan Charypar, 2009 –