Díla Josefa Suka

Sukova díla podle druhů

(1) Orchestrální skladby

Smyčcový orchestr
Jednověté skladby pro velký orchestr
Vícevěté skladby pro velký orchestr

(2) Vokálně-orchestrální (koncertní)

(3) Scénická hudba

(4) Klavírní tvorba

Cykly a suity
 • [Drei Lieder ohne Worte, 1891, zrušený cyklus - č. 3 přešlo do op. 7, č. 1 a 2 viz Samostatné kusy.]
 • Klavírní skladby, op. 7, 1891-1893. Premiéry: č. 1, 2, 3, 4 a 6 ?, č. 5 1893 Praha, kompletně 1918 Praha. 1. vyd.: č. 4, 5, 6 František Augustin Urbánek, Praha 1892, kompletně František Augustin Urbánek, Praha 1894.
 • Nálady, op. 10, 1894-1895. Premiéra 1898 Praha. 1. vyd. Nikolaus Simrock, Berlin 1896.
 • Klavírní skladby, op. 12, 1895-1896. Premiéry: č. 3 1898 Praha, kompletně ?. 1. vyd.: č. 1 in Hudební květy, roč. 1, č. 3, Praha 1896, kompletně Nikolaus Simrock, Berlin 1896.
 • Suita, op. 21, 1900 (původně Sonatina g moll, op. 13, 1897)
 • Jaro, op. 22a, 1902. Premiéra 1905 Praha. 1. vyd. Mojmír Urbánek, Praha 1902.
 • Letní dojmy, op. 22b, 1902. Premiéra 1905, Berlín. 1. vyd. Mojmír Urbánek, Praha 1903.
 • O matince, "Prosté klavírní skladby svému synáčkovi", op. 28, 1907. Premiéra 1910 Praha. 1. vyd.: č. 1 – 4 v hudebních přílohách týdeníku Zlatá Praha, roč. 12, č. 1 – 4, 1908, kompletně Jan Otto, Praha, nedatováno (1908?).
 • Životem a snem, op. 30, 1909. Premiéra 1910 Praha. 1. vyd. Breitkopf & Härtel, Leipzig 1909. Kritické vyd. Bärenreiter Urtext, Praha 2015 (editor J. Gabrielová).
 • Ukolébavky, op. 33, 1910-1912. Premiéra 1914 Praha. 1. vyd. Nikolaus Simrock, Berlin – Leipzig, 1914.
 • Epizody (Andante 1897, Ella-polka 1909, Lístek do památníku 1918, O Štědrém dni 1923; Ella-polka též v úpravě pro smyčcový orchestr). Premiéry: č. 1 1923 Praha v rámci provedení níže uvedené Sonatiny, č. 2 1935 Křečovice, č. 3 a 4 1924 Praha. 1. vyd.: č. 2 – příloha Hudební revue, roč. 7, 1913-1914, Praha, kompletně – Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1924.
Samostatné kusy
 • Lístek do památníku (původně č. 1 z cyklu Drei Lieder ohne Worte), 1891. Premiéra ?. 1. vyd. Dvě klavírní skladby (název od editora, společně se Sněním), Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1936.
 • Snění (původně č. 2 z cyklu Drei Lieder ohne Worte), 1891. Premiéra ?. 1. vyd. Dvě klavírní skladby (název od editora, společně s Lístkem do památníku z roku 1891), Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1936.
 • Fantaisie-polonaise C dur, op. 5, 1892. Premiéra 1892 Náchod. 1. vyd. František Augustin Urbánek, Praha 1893.
 • Capriccietto G dur, 1893. Premiéra ?. 1. vyd. Tři klavírní skladby (název od editora, společně s Lístkem do památníku z roku 1895 a Bagatelou), Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1943.
 • Humoreska C dur, 1894. Premiéra ?. 1. vyd. Paul Neldner, Riga (nedatováno).
 • Lístek do památníku F dur, 1895
 • Vesnická serenáda F dur, 1897. Též v úpravě pro dva klarinety, troje housle, violu, violoncello a kontrabas.
 • Bagatela G dur, 1898
 • Psina španělská, 1909
 • O přátelství, Ges dur, op. 36, 1920
Z dětství

(5) Komorní skladby

Sólový nástroj s klavírem
Více nástrojů s klavírem
Smyčcové kvarteto
Ostatní soubory
Z dětství

(6) Vokální skladby

Písně
 • Noc byla krásná, na slova V. Hálka, pro hlas a klavír, 1891
 • Ukolébavka, na slova B. Mühlsteinové, pro dětský hlas a klavír, 1891
 • Mé ženě!, na slova J. V. Sládka, pro hlas a klavír, 1902
Sbory
 • Nechte cizích, mluvte vlastní řečí, mužský sbor na slova J. Kollára, 1896
 • Deset zpěvů pro ženský sbor a klavír na čtyři ruce na slovanské lidové texty, op. 15, 1899
 • Čtyři zpěvy pro mužský sbor na slova srbských lidových písní, op. 18, 1900
 • Tři zpěvy pro smíšený sbor, s průvodem klavíru ad libitum, op. 19, 1900
 • Mužské sbory na slova lidové poezie, op. 32, 1911-1912
 • Pozdrav žákům na Slovensko, dětský sbor/dvojhlas s průvodem houslí, na vlastní text, 1921
Jiné
 • Pod Blaníkem, pochod pro klavír na čtyři ruce, hlas a trubku, 1932 (na vlastní text, též v úpravě pro sbor a orchestr)

(7) Bez nástrojového určení

 • Fuga c moll [1], 1890
 • Fuga c moll [2], 1890

Zdroje


info@josefsuk.czweb.org, © Tereza Dítětová a Jan Charypar, 2009 –